Ngoài nước

Khảo sát tại CHLB Đức và CH Séc về vai trò của Nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công tại các nước có nền kinh tế thị trường và nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường

19/03/2008 - 4671 lượt xem

Mục đích chính của đoàn là tìm hiểu vai trò của Nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công tại các nước có nền kinh tế thị trường và nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường; nghiên cứu quá trình cải cách khu vực Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục; những thể chế để tiến hành cải cách đó và mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai với các tổ chức, đối tác của hai nước nói trên.

Tệp đính kèm:
Bao_cao_chuyen_cong_tac_tai_Duc_va_Sec.doc