Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

08/02/2015

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/10/2014

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ

11/04/2014

Công bố Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

04/01/2019

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS VŨ THỊ THANH HUYỀN)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Vũ Thị Thanh Huyền.

Đề tài luận án: Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Trường hợp ngành điện tử.

25/12/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Hồng Phú)

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Nguyễn Hồng Phú 

18/12/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Thị Thanh Huyền)

Đề tài: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Trường hợp ngành điện tử

Họ và tên tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền

21/11/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Mai Bắc Mỹ 02/11/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Mai Bắc Mỹ.

Đề tài: Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

23/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đề tài: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng.

11/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Trần Quốc Hiếu 23/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Quốc Hiếu.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.

08/10/2018