Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2018
Đào tạo tiến sĩ

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2018

28/12/2018 - 448 lượt xem

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG NĂM 2018

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2018

 

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Năm cấp bằng

Số hiệu văn bằng

1

Đoàn Thị Hân

Quản lý kinh tế

09/03/2018

007642

2

Lưu Quốc Hưng

Quản lý kinh tế

09/03/2018

007641

3

Trần Thị Thu Hương

Kinh tế phát triển

12/04/2018

007842

4

Vũ Quỳnh

Quản lý kinh tế

12/04/2018

007843

5

Vũ Thanh Nguyên

Quản lý kinh tế

16/05/2018

007841

6

Lê Duy Bình

Quản lý kinh tế

22/05/2018

008123

7

Phạm Thị Bảo Oanh

Kinh tế phát triển

19/07/2018

008124

8

Phan Minh Đức

Quản lý kinh tế

18/12/2018

008555

 

 


Tin tức khác