Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2017
Đào tạo tiến sĩ

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2017

25/12/2017 - 421 lượt xem

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG NĂM 2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2017

 

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Năm cấp bằng

Số hiệu văn bằng

1

Trần Thị Thùy Linh

Kinh tế phát triển

21/04/2017

006694

2

Lương Thị Ngọc Oanh

Kinh tế phát triển

21/04/2017

006693

3

Nguyễn Hoàng Mạnh

Quản lý kinh tế

05/07/2017

006879

4

Nguyễn Quang Trường

Quản lý kinh tế

05/07/2017

006880

5

Chu Thanh Hải

Quản lý kinh tế

05/07/2017

006881

6

Nguyễn Thị Quyên

Quản lý kinh tế

05/07/2017

006882

7

Lê Thế Anh

Quản lý kinh tế

15/08/2017

006966

8

Lê Thanh Sơn

Kinh tế phát triển

11/09/2017

007031

9

Trần Bửu Long

Quản lý kinh tế

06/12/2017

007307

 

 


Tin tức khác