Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Đào tạo tiến sĩ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

08/02/2015 - 414 lượt xem

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm 


Tin tức khác