Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” Tác giả: Chu Thanh Hải                                        Mã NCS: 62.149

12/12/2016

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Mạnh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Mạnh.

26/10/2016

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện cho NCS Nguyễn Quang Trường

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Quang Trường.

26/10/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay" Tác giả: Nguyễn Quang Trường                                        Mã NCS: 62.142

04/10/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" Tác giả: Nguyễn Hoàng Mạnh                                        Mã NCS: 62.123

23/09/2016

Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2016

Sáng ngày 24/08/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2016 cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan và NCS Lê Văn Cư thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

24/08/2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016, ĐỢT 2 (KHOÁ 12)

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 (khóa 12). Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế phát triển; Mã số: 62 31 01 05 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 05 tháng 10 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2016.

15/08/2016

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Thùy Linh.

22/07/2016

Kết quả tuyển sinh NCS năm 2016 (Khoá 12)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2016 (khóa 12).

20/06/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Vai trò vốn con người đối với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Cách tiếp cận vĩ mô và vi mô"

16/06/2016