Đào tạo tiến sĩ

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Mạnh

26/10/2016 - 3515 lượt xem

Đề tài: Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;                                Mã số: 62.34.04.10

Thời gian:  14 giờ 00, Chủ nhật, Ngày 06 tháng 11 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.