Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

04/10/2016 - 3550 lượt xem

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế       

Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Văn Bích

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án