Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam
Nghiên cứu

Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

16/03/2010 - 4353 lượt xem

Tóm tt đ tài

1. Tên đề tài: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Cấp quản lý: Cấp bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:

  • ThS. Đinh Xuân Nghiêm, nghiên cứu viên – Ban nghiên cứu chính sách phát triển nông thôn.
  • Email: Nghiem@mpi.gov.vn

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

3.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu rà soát và đánh giá một số chính sách phát triển làng nghề từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam trong thời gian tới.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề;

- Nghiên cứu khái quát về làng nghề Việt Nam;

- Rà soát và đánh giá thực trạng ban hành và thực hiện chính sách phát triển làng nghề dưới góc độ phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian qua;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam trong thời gian tới.

4. Nội dung đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề

-  Một số vấn đề về phát triển bền vững làng nghề;

-  Chính sách đối với sự phát triển bền vững làng nghề

-  Chính sách phát triển bền vững các làng nghề của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương 2: Thực trạng một số chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

-   Khái quát thực trạng phát triển làng nghề ở Việt Nam từ năm 2000 trở lại đây.

-  Thực trạng của một số chính sách đối với phát triển bền vững làng nghề Việt Nam trong thời gian qua;

-  Những vấn đề hạn chế của chính sách phát triển bền vững làng nghề và nguyên nhân.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững Làng nghề Việt Nam

-  Định hướng phát triển bền vững làng nghề ở Viêt Nam.

-  Quan điểm về chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề bền vững ở Việt Nam.

-  Hoàn thiện một số chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam thời gian tới.

Đề tài đã được nghiệm thu.

Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài có thể tham khảo tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Báo cáo tóm tắt xem tại đây.

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi