Tin tức

Hội nghị Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (22/01/2019)

Ngày 22/01/2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) với sự phối hợp và hỗ trợ của Chương trình Đối tác Chiến lược Ốtxtrâylia – Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2 (ABP2) tổ chức Hội nghị Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM chủ trì. 

 

 

24/01/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN GIA THỌ

Đề tài luận án: Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Gia Thọ

Mã NCS: 62.182            Khóa:11

 

24/01/2019

Thông báo Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh” (Ngày 22/01/2019)

Nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 cũng như giới thiệu những điểm mới của Nghị quyết 02, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với sự phối hợp và hỗ trợ của Chương trình Đối tác Chiến lược Ốtxtrâylia – Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2 (ABP2) tổ chức Hội nghị “Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

18/01/2019

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2018 và Triển vọng 2019-2020: Vận hội mới - Yêu cầu mới” (17/01/2019)

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2018 và Triển vọng 2019-2020: Vận hội mới - Yêu cầu mới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM,Giám đốc Quốc gia Chương trình Aus4Reform chủ trì.

18/01/2019

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS NGUYỄN HỒNG PHÚ)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Hồng Phú.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam”.

 

10/01/2019

Hội thảo: “20 năm Luật Doanh nghiệp: Thành tựu, bài học và yêu cầu cải cách”

Trong khuôn khổ Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do Chính phủ Đức tài trợ qua Tổ chức Hợp tác quốc tế  Đức (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với GIZ tổ chức Hội thảo: 20 năm Luật Doanh nghiệp: Thành tựu, bài học và yêu cầu cải cách”.

19/11/2019

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 

03/05/2019

Công bố Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

04/01/2019

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019 (27/12/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 07/12/2018 về việc tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 và thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết vào sáng 27/12/2018.

27/12/2018