Tin tức
Tin tức

Hội thảo “Đổi mới công tác kế hoạch các cấp”

Ngày 16/3/2012, được sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các cấp” tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

19/03/2012

Báo cáo nghiên cứu: "Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam: Khái niệm, Bối cảnh và Chính sách"

Doanh nghiệp xã hội được hình thành từ các sáng kiến xã hội, trên nền tảng nhu cầu giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể của cộng đồng, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân của những người sáng lập. Tính tự phát, năng động đặc thù này khiến cho nhận thức của xã hội luôn bị bỏ lại rất xa so với thực tiễn sinh động của mô hình DNXH. Hiện nay, ở nước ta có gần 200 tổ chức được xem có đầy đủ các đặc điểm của DNXH, các tổ chức đi tiên phong được thành lập từ thập niên 1990, tuy nhiên khái niệm về DNXH vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

16/03/2012

Thông báo buổi Hội thảo: Báo cáo kết quả nghiên cứu và trình bày khung phương pháp xây dựng chỉ số GDP xanh trong điều kiện thực tế của Việt Nam

Thời gian: 13:30, thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2012 Địa điểm: Khách sạn Prestige Hà Nội                17 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

16/03/2012

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2012 (KHOÁ 8)

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ theo Quyết định số 113/QĐ-QĐKTTW ngày 5/3/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012.

16/03/2012

Báo cáo năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: bằng chứng từ kết quả điều tra năm 2010

Báo cáo này dựa trên bảng điều tra kèm thêm vào Điều tra Doanh nghiệp 2009 do Tổng cục Thống kê (TCTK) thực hiện vào năm 2010 [1]. Bảng điều tra được thiết kế bởi Nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DEGR) thuộc Đại học Tổng hợp Copenhagen (UoC) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thu thập số liệu chi tiết về các vấn đề liên quan tới năng lực cạnh tranh và sử dụng/tiếp nhận/cải tiến công nghệ của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.

16/03/2012

Báo cáo Năng lực cạnh tranh Việt Nam năm 2010

Ngày 30/11/2010 Việt Nam công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh năm 2010. Đây là báo cáo năng lực cạnh tranh đầu tiên của Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Học viện Năng lực cạnh tranh Châu Á, Trường chính sách Lý Quang Diệu, Singapore cùng phối hợp thực hiện với sự chỉ đạo phương pháp luận của Giáo sư Michael Porter, Trường kinh doanh Harvard

16/03/2012

Hội thảo: "Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam"

Ngày 12/3/2012, được sự tài trợ của Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” tại Hội trường nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

13/03/2012

Thông báo tuyển tư vấn

Ban quản lý Dự án Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cần tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

16/02/2012

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN

Ban quản lý Dự án Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cần tuyển một (04) chuyên gia tư vấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

06/02/2012