Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Thọ. Thời gian: 16 giờ, Thứ Ba, ngày 06/10/2015. Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

24/09/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Đức Thọ Đề tài: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Mã NCS: 62.131            Khóa: 6 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

20/08/2015

Thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 (Khóa 11)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế phát triển).

15/05/2015

Thông báo sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015.

14/04/2015

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Quốc Tuấn. Đề tài: "Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải Phòng” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Thời gian: 15 giờ 30 Thứ Hai, ngày 06/04/2015. Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

26/03/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Quốc Tuấn Đề tài: “Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải Phòng” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;             Mã số: 62.34.04.10 Hướng dẫn khoa học:          - Hướng dẫn 1: TS. Đặng Đức Đạm          - Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Mạnh Hải Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

03/03/2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 03 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2015.

15/01/2015

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2014-2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2014-2015.

12/01/2015

Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

12/01/2015

Thông báo sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014.

08/01/2015