Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2019
Đào tạo tiến sĩ

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2019

30/12/2019 - 444 lượt xem

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG NĂM 2019

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2019

 

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Năm cấp bằng

Số hiệu văn bằng

1

Đan Tuấn Anh

Quản lý kinh tế

22/01/2019

008670

2

Trần Quốc Hiếu

Quản lý kinh tế

18/03/2019

008873

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

Quản lý kinh tế

18/03/2019

008874

4

Mai Bắc Mỹ

Quản lý kinh tế

18/03/2019

008875

5

Vũ Thị Thanh Huyền

Kinh tế phát triển

08/05/2019

009043

6

Nguyễn Gia Thọ

Quản lý kinh tế

19/06/2019

00001

7

Nguyễn Hồng Phú

Quản lý kinh tế

27/06/2019

009042

8

Lê Văn Đức

Quản lý kinh tế

24/07/2019

00002

9

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Quản lý kinh tế

31/07/2019

00003

10

Phương Hữu Từng

Quản lý kinh tế

26/08/2019

00004

 

 


Tin tức khác