Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành, ngày 12/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho NCS Vũ Quỳnh, NCS Vũ Thanh Nguyên, NCS Trần Thị Thu Hương, NCS Đoàn Thị Hân và NCS Lưu Quốc Hưng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế.

13/06/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức)

Đề tàiTạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Phan Minh Đức

11/06/2018

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

11/06/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Phạm Thị Bảo Oanh)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Phạm Thị Bảo Oanh.

27/12/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Trần Thị Thu Hương)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Thu Hương.

22/12/2017