Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Đoàn Thị Hân)

Đề tài luận án: “Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”

01/08/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Phan Thị Thuỳ Linh)

Đề tài luận án: “Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

06/07/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Lê Thanh Sơn)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Lê Thanh Sơn.

06/06/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thanh Mai)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai.

01/06/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)

Đề tài luận án: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam”

16/05/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Lê Thanh Sơn)

Đề tài luận án: “Chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

16/05/2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13).

16/05/2017

Công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13).

15/05/2017

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (KHÓA 13)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Viện như sau:

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng” Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai Mã NCS: 62.150

28/04/2017