Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024
Hoạt động nghiên cứu

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024

21/12/2023 - 1824 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 27/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan, ngày 19/12/2023Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024.

TS. Trần Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện. Về phía đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ, đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa lệnh Lãnh đạo Viện, đồng chí Lê Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo nhận định, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức. Thế giới vẫn đang trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch Covid, nhiều điểm nóng xung đột, căng thẳng địa chính trị gia tăng, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng… Ở trong nước, những khó khăn, bất cập nội tại của nền kinh tế cũng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, tập thể Lãnh đạo CIEM đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Viện đã hoàn thành tổng số trên 20 nhiệm vụ được Bộ, Chính phủ, Quốc hội và Trung ương Đảng giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất mới, rất khó. Viện đã hoàn thành các đề án, báo cáo hết sức quan trọng đúng tiến độ, có chất lượng cao, được các cấp có thẩm quyền ban hành, đóng góp vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, rà soát các điều kiện kinh doanh, nghiên cứu các mô hình kinh tế mới... Các báo cáo của Viện được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan nghiên cứu, truyền thông báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Minh nhận định: Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới trong quản lý, điều hành của tập thể Lãnh đạo Viện, cũng như lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cộng với năng lực của các cán bộ, viên chức và sự gắn kết hiệu quả với thị trường, với cộng đồng doanh nghiệp, với mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước nên chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu được nâng lên rõ rệt, truyền thống và uy tín của Viện là một cơ quan tham mưu đề xuất chính sách cho Đảng và Chính phủ ngày càng được khẳng định ở trong nước và quốc tế.

 TS.Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM,

Theo đó, CIEM đã tích cực: Hoàn thành các công việc được Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao như: tổng kết Nghị quyết Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Công việc của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, được Bộ trưởng giao.

Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trình Quốc hội.

Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo, đã trình ra cuộc họp thường trực của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Viện cũng chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu chính sách. Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số Chương trình, Dự án nghiên cứu hợp tác với các tổ chức nước ngoài như: Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ); Dự án Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; hợp tác với OECD và ADB xây dựng Báo cáo kinh tế Việt Nam, trong đó công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam; xây dựng báo cáo chia sẻ kinh nghiệm với Lào về xây dựng nền kinh tế tự chủ; Viện trưởng CIEM là thành viên Ban điều hành Viện ERIA, một số cá nhân của Viện đã đóng góp vào xây dựng Báo cáo Kinh tế Việt Nam đến 2045 của ERIA…. Viện tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường trong khu vực và trên thế giới để thực hiện các công trình nghiên cứu, báo cáo, điều tra khảo sát.

Hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ của Viện và tiếp nhận 18 viên chức của Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đến nay đã hòa nhập ổn định vào hoạt động của Viện.

Bên cạnh đó, nhiều Đại sứ của các nước như: Anh, Ailen, Ấn Độ, Singapore... cũng có kế hoạch và mong muốn làm việc, trao đổi với Viện.

Về công tác chuyển đổi số, với những nỗ lực tổng thể,  năm 2023 kết quả chuyển đổi số của Viện đã tăng lên 17 bậc.

Thông qua Hội đồng khoa học Viện, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học một cách tích cực và sôi nổi hơn.

Công tác đào tạo tiến sĩ, công tác thông tin khoa học tiếp tục được triển khai tích cực với nhiều kết quả và đổi mới trong hoạt động. Cổng thông tin điện tử của Viện (ciem.org.vn) được vận hành tốt trên cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, đã trở thành kênh thông tin quan trọng, được cộng đồng nghiên cứu và báo chí quan tâm, góp phần quảng bá các hoạt động, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của Viện ra bên ngoài.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác đoàn thể, phong trào của Viện cũng luôn được Lãnh đạo Viện quan tâm, khuyến khích; các hoạt động diễn ra sôi nổi, làm phong phú đời sống tinh thần của tập thể người lao động. 

Đồng chí Mai Ngọc Bích Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ MPI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích nhận định, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn, biến động, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu của cấp trên ngày càng cao trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, tuy nhiên CIEM đã giữ được vai trò, vị thế là một Viện nghiên cứu hàng đầu. Viện đã có những đóng góp quan trọng, tham mưu nhiều vấn đề mang tính đổi mới sáng tạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh cũng thay mặt Công đoàn Bộ đánh giá cao tập thể Lãnh đạo Viện và viên chức, người lao động của Viện đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm. Công đoàn Viện đã tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức, và thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn MPI

Kết thúc Hội nghị, TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mang tính toàn diện mà tập thể Viện đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm bản lề quan trọng. Viện trưởng nhấn mạnh vai trò của Viện trong công tác nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và mong muốn các cán bộ nghiên cứu phát huy tối đa nguồn lực nội tại để tham gia tích cực vào các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ giao, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 đã khép lại trong niềm vui chung của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện. Trên nền tảng đó, Lãnh đạo Viện cùng tổ chức Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Toàn thể cán bộ, viên chức đã thống nhất đoàn kết xây dựng và phát triển Viện trên mọi mặt công tác, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin  kinh tế - xã hội

 


Tin tức khác