Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Tin tức

Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

24/08/2022 - 3442 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Hướng dẫn số 42-HD/ĐUBKHĐT ngày 12/4/2022 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tại Công văn số 48-CV/ĐUQLKTTW ngày 29/7/2022, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 16/8/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu Chi ủy/Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội của các Chi bộ có đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện; đồng chí Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện; đồng chí Đặng Đức Anh, Phó Viện trưởng; đồng chí Lê Thanh Tùng, Chánh Văn phòng, Đảng ủy viên và đồng chí Hoàng Văn Cương, Đảng ủy viên Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Công tác chuẩn bị trước, trong đại hội chi bộ được thực hiện kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, theo quy định. Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Nội dung báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trình Đại hội của các chi bộ, về cơ bản, đã đánh giá khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể; bám sát yêu cầu, chú trọng đánh giá kết quả chi bộ thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Viện, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện tham dự và chỉ đạo Đại hội 

Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho viên chức đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn được đề cao; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được đổi mới nâng cao…

Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện và các đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của tập thể các Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ đã bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ rõ những điểm cần lưu ý, khắc phục cũng như xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội các Chi bộ CIEM nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp và bầu ra Chi ủy/Bí thư Chi bộ.

Danh sách Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025:

  1. Đồng chí Trần Bình Minh, Phó Trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu tổng hợp;
  2. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực;
  3. Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Phó trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh;
  4. Đồng chí Trịnh Đức Chiều, Phó trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp;
  5. Đồng chí Lưu Đức Khải, Phó trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội;
  6. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu;
  7. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Bí Thư Chi bộ Văn phòng Viện.

Thành công của đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một số hình ảnh các đồng chí trong BCH Đảng uỷ Viện, LĐV đến dự và chúc mừng các Chi bộ:

Chi bộ Văn phòng Viện

Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

 

 

Chi bộ Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực

Chi bộ Ban Nghiên cứu tổng hợp

Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội

 

 

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu.

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi