Sách

Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam

08/05/2017 - 2004 lượt xem

Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2017

 

Tải Cuốn sách về tại đây:

- Cuốn sách Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam 

 

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4- 37338930 – Fax: +84 - 4 - 37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn