Sách

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV năm 2016

18/04/2017 - 2131 lượt xem

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2017

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4- 37338930 – Fax: +84 - 4 - 37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn