CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

28/04/2017 - 5241 lượt xem

Đề tài luận án: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai                                           Mã NCS: 62.150

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                            Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

Trang thông tin 

- Bìa tóm tắt

- Tóm tắt

- Luận án

 

 


Tin tức khác