Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

26/04/2017 - 3050 lượt xem

Đề tài luận án: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam

Tác giả: Lưu Quốc Hưng                                           Mã NCS: 62.159

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                            Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn: Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Thành Độ

                                     Hướng dẫn 2: TS. Đặng Văn Hưng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án