Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá IX
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá IX

18/03/2011 - 4755 lượt xem

Mục tiêu của Chương trình hành động là khẳng định và bổ sung các nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Nghị quyết 14 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân của Hội nghị Trung ương 5 Khoá IX.
Các nội dung của Chương trình hành động, bao gồm: tạo môi trường thể chế thuận lợi, dễ dàng trong khởi sự và hoạt động kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có được mặt bằng kinh doanh phù hợp; mở rộng khả năng cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn tài chính, tín dụng chính thức; cải tiến chính sách lao động, tiền lương, tăng cường đào tạo nghề, thúc đẩy áp dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; có chính sách hỗ trợ về thị trường, xúc tiến thương mại - đầu tư; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hành động tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung của Luật. Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan ở cấp trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản quản lý nhà nước trong kinh doanh, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các văn bản, quy định, quyết định hành chính ban hành dưới các hình thức không phù hợp hoặc trái với Luật Doanh nghiệp.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi