Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp
Nghiên cứu

Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

16/03/2006 - 3491 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

- Cấp quản lý: Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Đức Trung, nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu quản lý doanh nghiệp

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu, tổng hợp các kinh nghiệm khác nhau đang vận hành có hiệu quả trên thế giới cũng như phân tích, đánh giá thực trạng về tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay, để từ đó kiến nghị các giải pháp về tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng này trong những năm tới trong bối cảnh các công ty nhà nước chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là việc tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Việt Nam, Quốc tế

+ Về thời gian: Đến năm 2006

- Về nội dung: Các chức năng cơ bản của chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

5. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, đánh giá và so sánh giữa quy định pháp luật với thực tiễn triển khai, giữa lý luận và kinh nghiệm quốc tế với thực trạng ở Việt nam trên cơ sở nguồn thông tin đầu vào là các văn bản pháp luật, tài liệu nghiên cứu trong, ngoài nước có liên quan.

6. Kết quả nghiên cứu: Xuất sắc

7. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu năm: Tháng 1/2007

8. Báo cáo của Đề tài được lưu tại: Thư viện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi