Sử dụng các chỉ sở dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam
Nghiên cứu

Sử dụng các chỉ sở dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

16/03/2010 - 4299 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Sử dụng các chỉ số dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Dương, Nghiên cứu viên – Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm xây dựng các chỉ số dẫn báo nhằm dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát, sử dụng phương pháp kinh tế lượng.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chỉ số kinh tế đơn và các chỉ số kinh tế tổng hợp cókhả năng thể hiện các diễn biến của tăng trưởng kinh tế và lạm phát, nhưng ở thời điểm sớm hơn.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Là các chỉ số kinh tế về các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thương mại trong nước và quốc tế, tiền tệ, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư và tài chính.

Thời gian: 2005-2015

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp và phương pháp phân tích định lượng dựa trên các kỹ thuật kinh tế lượng đối với phân tích chuỗi thời gian.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng các chỉ số dẫn báo phục vụ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong ngắn hạn

Chương II. Kinh nghiệm một số nước trong việc sử dụng các chỉ số dẫn báo phục vụ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong ngắn hạn

Chương III: Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong ngắn hạn, sử dụng phương pháp kinh tế lượng

Chương IV: Một số khuyến nghị về ứng dụng chỉ số dẫn báo cho dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi