Liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Một số vấn đề chính sách
Nghiên cứu

Liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Một số vấn đề chính sách

16/03/2010 - 4248 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Một số vấn đề chính sách

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiên cứu viên – Tạp chí Quản lý kinh tế

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá lý luận về liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp sản xuất nội địa và vai trò của chính sách khuyến khích hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đồng thời đánh giá thực trạng các chính sách liên quan trong khuyến khích hình thành phát triển. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện và đổi mới các chính sách.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chính sách có liên quan đến phát triển hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong công nghiệp hỗ trợ.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: phân tích các chính sách có liên quan đến khuyến khích và thúc đẩy hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Thời gian: 2000 đến nay kể từ khi có Luật doanh nghiệp ra đời.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, khảo sát và phỏng vấn chuyên gia.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Lý luận về liên kết và vai trò của chính sách khuyến khích hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Chương II. Thực trạng các chính sách liên quan trong khuyến khích hình thành và phát triển các mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Chương III: Giải pháp hoàn thiện, đổi mới các chính sách và một số giải pháp phát triển hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi