Hội thảo "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu"
Tin tức

Hội thảo "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu"

08/05/2006 - 1603 lượt xem

Tham dự cuộc hội thảo có hơn 80 đại biểu đại diện của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội, Tư pháp, Công nghiệp, Thương mại; Văn phòng Chínhphủ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện một số Viện, trường đại học (Viện Khoa học pháp lý, Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại; Đại học Ngoại thương, Đại học Luật,…), đại diện một số cơ quan địa phương (Sở Kế hoạch - đầu tư thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang,…), đại diện một số doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý nhà nước và các nhà quản lý doanh nghiệp đã trình bày và thảo luận hơn 20 bài tham luận về các chuyên đề sau:

- Lý luận về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng quản lý thống nhất, không phân biệt thành phần kinh tế và đặc điểm sở hữu.

- Xác định các nội dung quản lý nhà nước thống nhất đối với các loại hình doanh nghiệp.

- Phương thức, công cụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

- Thực trạng quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp gắn với hình thức pháp lý và đặc điểm sở hữu.

- Thực trạng quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp (xét từ khía cạnh quản lý không phân biệt thành phần kinh tế và hình thức sở hữu) trong các lĩnh vực chủ yếu (tài chính; ngân hàng; đất đai; đầu tư; thành lập doanh nghiệp; thương mại; khoa học công nghệ...).

- Sự khác biệt không hợp lý (không cần thiết có sự khác biệt) và sự khác biệt hợp lý (tính cần thiết có sự khác biệt) về quản lý nhà nước theo các loại hình doanh nghiệp gắn với đặc điểm sở hữu.

- Đề xuất các giải pháp hình thành nội dung và cơ chế quản lý nhà nước thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp.

Hội thảo nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu về vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp từ đó có những biện pháp đảm bảo quản lý thống nhất và không phân biệt nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi