Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”
Tin tức

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

16/06/2006 - 1483 lượt xem

Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm công bố kết quả tổng hợp từ 5 nghiên cứu chuyên đề và 1 báo cáo tổng hợp:

- Chuyên đề 1: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.
- Chuyên đề 2: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường tài chính ở Việt Nam” – do Viện Khoa học Tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện.
- Chuyên đề 3: “Xây dựng thể chế cạnh tranh thị trường của Việt Nam” – do Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Thương Mại) thực hiện.
- Chuyên đề 4: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp Việt Nam” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.
- Chuyên đề 5: “Cải cách tổ chức và phương thực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam” – do Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) thực hiện.
- Nghiên cứu tổng hợp: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.
Nội dung chính trong báo cáo nghiên cứu tổng hợp gồm: (i) đưa ra khung lý luận về thể chế và các mô hình xây dựng, vận hành thể chế kinh tế thị trường ở một số nước, đặc biệt có đề cập tới khung lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (qua các lần Đại hội Đảng); (ii) phân tích thực trạng phát triển của hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới 4 giác độ: khung luật pháp, chủ thể tham gia thị trường, cơ chế thực thi và các loại hình thị trường yếu tố; (iii) từ phân tích thực trạng đề xuất một số quan điểm và định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Các báo cáo nghiên cứu chuyên đề và báo cáo nghiên cứu tổng hợp được lưu tại Thư viên, Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW.

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi