Thông báo buổi Hội thảo: Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008 tại 12 tỉnh
Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo: Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008 tại 12 tỉnh

16/11/2009 - 1397 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - BSPS" do Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Trường Đại học Copenhagen (UoC), Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) và Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) phối hợp tổ chức Hội thảo công bố báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008 tại 12 tỉnh".

Trân trọng kính mời./.


Tin tức khác