THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

25/02/2010 - 1570 lượt xem

Tiêu chuẩn:

-Có bằng trên đại học về kinh tế hoặc tương đương.

-Có kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế.

-Có kiến thức về thể chế, chính sách đổi mới phát triển kinh tế ở Việt Nam.

-Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Trách nhiệm chính:

Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai nghiên cứu về phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.

Thời gian làm việc 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo bằng tiếng Việt – Anh về “Chính sách nhằm khuyến khích phát đầu tư và triển kinh tế khu vực tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La”.

Mục đích của báo cáo tư vấn nhằm vào:

- Đánh giá các chính sách hiện hành của Nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Bắc; phát hiện những cản trở, hạn chế trong phát triển kinh tế;

- Phân tích, đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc;

- Đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ những hạn chế, cản trở nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.

Yêu cầu nhiệm vụ đối với tư vấn:

- Tư vấn cần xác định rõ cách tiếp cận và phương pháp khoa học để đáp ứng được nghiên cứu vấn đề trên đây;

- Tư vấn tự tổ chức quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế ;

- Tư vấn phải xây dựng được 01 báo cáo kết quả nghiên cứu vấn đề trên; báo cáo dài 50 trang khổ A4, không kể phụ lục;

- Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia phản biện Báo cáo;

- Hoàn thành hợp đồng nghiên cứu sau khi báo cáo kết quả nghiên cứu đượcthông qua.

Yêu cầu công việc:

Báo cáo nghiên cứu phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Tổng quan được tình hình phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc;

- Đánh giá, phân tích, làm rõ những điểm hạn chế trong các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc;

- Phân tích, đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế của khu vực Tây Bắc;

Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của chuyên gia bằng tiếng Anh/tiếng Việt qua địa chỉ email: Văn phòng dự án CIEM-DANIDA 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội, hoặc qua địa chỉ email: anhdzung@mpi.gov.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Văn phòng Dự án sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trong ngày 19 tháng 3 năm 2010.


Tin tức khác