Thông báo buổi Tọa đàm: "Phương pháp luận đánh giá thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu ở Việt Nam"
Tin tức

Thông báo buổi Tọa đàm: "Phương pháp luận đánh giá thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu ở Việt Nam"

11/06/2010 - 1430 lượt xem

Tọa đàm do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW phối hợp với trường đại học Copenhagen, Đan Mạch tổ chức trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW".

Nội dung tọa đàm: Trình bày phương pháp luận và kế hoạch nghiên cứu về đánh giá thiệt hại do biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Tệp đính kèm:
vietnamCCPresentation.ppt
 


Tin tức khác