Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ đặc biệt năm 2009: “Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam”
Tin tức

Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ đặc biệt năm 2009: “Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam”

12/08/2010 - 1413 lượt xem

Chiều ngày 11/8/2010, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ nêu trên. Tới dự buổi bảo vệ nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng, đại diện Hội đồng khoa học Viện, Lãnh đạo Viện và các cán bộ của Viện.

Dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Ngọc Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài, phần nhận xét các phản biện và thành viên hội đồng, một số trao đổi của các đại biểu tham dự. “Đề tài có kết cấu chặt chẽ, logic, có nhiều nội dung phân tích sâu và có bằng chứng; đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cáo; sản phẩm của đề tài đã được đúc kết thành chuyên đề tổng hợp báo cáo Ban Bí thư;…” đó là ý kiến nhận xét và đánh giá chung của các đại biểu tham dự. Tựu chung lại, sự thành công của nhóm nghiên cứu đã được Hội đồng và các đại biểu đánh giá rất cao trên các mảng sau:

- Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

- Tổng quan và đánh giá thực trạng về quan điểm, nội hàm của mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững ở nước ta.

- Phân tích và đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững ở nước ta.

- Đề xuất được các quan điểm định hướng về quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững ở nước ta đến năm 2020 và một số nhóm giải pháp tổng thể. Các kiến nghị chính sách đưa ra có tính khả thi cao.

Chương trình bảo vệ diễn ra sôi nổi, theo đúng tình tự khoa học, những trao đổi, nhận xét, góp ý và phản hồi qua lại giữa nhóm nghiên cứu và các đại biểu dựa trên tinh thần xây dựng thẳng thắn và cởi mở. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng, TS. Hoàng Ngọc Phong đã đánh giá rất cao những kết quả đạt được của đề tài này và sự nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc, khoa học của nhóm nghiên cứu. Đề tài được cả Hội đồng đánh giá xếp loại chung là xuất sắc. Buổi nghiệm thu kết thúc trong buổi chiều cùng ngày.!.


Tin tức khác