Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu qua việc khai thác và trao đổi thông tin – Vai trò của Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam (www.vnep.org.vn)"
Tin tức

Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu qua việc khai thác và trao đổi thông tin – Vai trò của Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam (www.vnep.org.vn)"

20/08/2010 - 1423 lượt xem

Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam được khai trương ngày 17/3/2006. Sau 4 năm phát triển, có thể nói VNEP đã đi đúng hướng và đạt được mục tiêu ban đầu là một Cổng thông tin nghiêm túc và khoa học trong lĩnh vực kinh tế, và là cầu nối giữa các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng sử dụng thông tin nghiên cứu như các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên, và quần chúng nhân dân quan tâm đến tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và thành viên của VNEP đã nhìn nhận vai trò tích cực của VNEP với cộng đồng sử dụng thông tin, VNEP đã có đóng góp nhất định vào quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế qua việc quảng bá và phổ biến thông tin, tạo kênh giao tiếp hai chiều giữa cấp quản lý, giới nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân. Đồng thời, ý kiến đóng góp và xây dựng tại hội thảo cũng thể hiện kỳ vọng đối với sự phát triển cả về nội dung và hình thức của VNEP trong tương lai. Một số chuyên gia cho rằng VNEP cần tiếp tục thu hút thêm người sử dụng, mở rộng độ phổ biến đến các đối tượng phục vụ bằng cách nâng cao chất lượng, chiều sâu và sự đa dạng của các tin, bài, và chuyên mục để không ngừng phản ánh đúng và đủ các vấn đề, diễn biến mới mang tính thời sự cũng như định hướng trong tương lai.

Trên cơ sở những thành tựu VNEP đã đạt được, TS. Đinh Văn Ân - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW – lưu ý rằng cần tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ VNEP phát triển, phát huy hơn nữa những nỗ lực xây dựng VNEP trong thời gian qua.

Trong phần thứ hai tại hội thảo, Tiến sĩ Neil Blake – chuyên gia kinh tế cao cấp của nhà xuất bản Oxford Economics, khách mời của hội thảo – trình bày về “Triển vọng kinh tế toàn cầu: Mức độ an toàn của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu hiện nay”. Qua đó, Tiến sĩ đã trao đổi và thảo luận với các chuyên gia trong nước về những kịch bản và mô hình dự báo đối với kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay.


Tin tức khác