Hội thảo: "Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội bền vững"
Tin tức

Hội thảo: "Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội bền vững"

27/10/2010 - 1392 lượt xem

Tại hội thảo, các chuyên gia gia thuộc đại học Harvard, Viện ERIA và các viện có quan hệ hợp tác với ERIA, trong đó có CIEM sẽ cùng nhau chia sẻ những hiểu biết về sự phát triển xã hội ở các nước ASEAN. Các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về một lộ trình cho việc xây dựng thành công một mạng lưới an sinh xã hội bền vững và một xã hội bền vững; và các gợi ý chính sách bao gồm khung khổ cho sự hợp tác và phối hợp chính sách trong tương lai và các chương trình hành động cho những hợp tác và phối hợp đó.

Với các tham luận/bài phát biểu của

TS Surin Pitsuwan (Tổng thư ký ASEAN)

TS Đinh Văn Ân (Chủ tịch Ban Điều hành, ERIA)

Ô. Hidetoshi Nishimura (Giám đốc điều hành, ERIA)

PGS TS.Lê Xuân Bá (Viện trưởng, CIEM)

GS Arthur Kleinman (ĐH Harvard)

GS Dennis Encarnation (Đại học Harvard)

GS Fukunari Kimura (Giám đốc nghiên cứu, ERIA)

GS Jeanne Oi (Đại học Stanford)

TS Simon Tay (Chủ tịch, Viên nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Singapore)

GS Andrew Walder (Đại học Stanford)

TS Võ Trí Thành (Phó Viện trưởng, CIEM)

TS Ponciano S. Intal Jr. (Nghiên cứu viên cao cấp, ERIA)

GS Ryozo Hayashi (Đại học Tokyo)

TSFriska Parulian (Nghiên cứu viên, ERIA)

GS Yuanli Liu (Đại học Harvard)

TS Haruko Noguchi (Nghiên cứu viên cao cấp, NIPSSR, Nhật Bản)

GS Edward Cunningham (Đại học Harvard)

TS Brent Layton (Nguyên Giám đốc, NZIER)

TS Nguyễn Văn Tài (Giám đốc, Viện NC Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường)

GS Robert Hefner (Đại học Boston)

Tệp đính kèm:

Hoi_thao_ASEAN.doc
 

 

 

 


Tin tức khác