Buổi họp ra mắt Tổ hợp thư viện chuyên ngành về kinh tế
Tin tức

Buổi họp ra mắt Tổ hợp thư viện chuyên ngành về kinh tế

10/12/2010 - 1551 lượt xem

Tham dự cuộc họp có chuyên gia của tổ chức INASP, bà Jean Sykes, cùng 25 đại biểu đại diện cho các thư viện chuyên ngành kinh tế thuộc các cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TW Đảng, các thư viện của một số Bộ ngành, viện, trung tâm nghiên cứu, và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Các đại biểu đã thông qua 3 báo cáo tập trung vào việc xây dựng Tổ hợp thư viện chuyên ngành kinh tế Việt Nam và chính thức ra mắt Tổ hợp thư viện chuyên ngành kinh tế Việt Nam. Ban chấp hành của Tổ hợp gồm 5 thành viên đại diện các khối cơ quan tham gia, Chủ tịch Tổ hợp là Bà Hoàng Thu Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu, CIEM.

Việc liên kết các thư viện chuyên ngành kinh tế nhằm xây dựng Tổ hợp thư viện chuyên ngành kinh tế Việt Nam thúc đẩy việc tăng cường chia sẻ các nguồn lực thông tin, mang đến các lợi ích cho người sử dụng. Thông qua hoạt động của Tổ hợp, các thư viện thành viên có thể đạt được các mục tiêu cụ thể, như: hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; chuẩn hóa nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện; tăng cường chia sẻ các nguồn lực thông tin; marketing sản phẩm và dịch vụ thư viện; thu hút tài chính cho hoạt động thư viện và tham gia vào các mạng lưới nghề nghiệp quốc tế.


Tin tức khác