Thông báo mời viết bài hội thảo
Tin tức

Thông báo mời viết bài hội thảo

16/03/2011 - 1492 lượt xem

Ban tổ chức kính mời Ông/Bà viết bài cho Hội thảo “Phát triển Cụm ngành công nghiệp, Khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị”.
Ban tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác của Ông/Bà. Xin vui lòng gửi bài viết bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh cho Ban tổ chức bằng bản mềm qua email hoặc bản in theo địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Biên tập viên

Tòa soạn Tạp chí Quản lý kinh tế

68, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84-080-43111 Mobile: 0912505188

Email: nguyetnt@mpi.gov.vn hoặc nguyet0911@yahoo.com

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự cộng tác hữu hiệu của Ông/Bà!

(Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm)

Tệp đính kèm:

ThongbaoMoiVietbai.doc
 


Tin tức khác