Thông báo buổi Giới thiệu về các nguồn lực thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu
Tin tức

Thông báo buổi Giới thiệu về các nguồn lực thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu

20/05/2011 - 1448 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện giúp cán bộ tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin hữu ích phục vụ nghiên cứu, Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Buồi Giới thiệu về:

- Các nguồn lực thông tin trực tuyến (electronic books, electronic readers, o­nline multi-media, ...) tại các thư viện và nhà xuất bản Hoa Kỳ.

- Giới thiệu các nguồn tài liệu gồm sách, báo, tạp chí, báo cáo tóm tắt các chính sách về tất cả các lính vực (kinh tế, xã hội, nhà nước, pháp luật văn hoá, lịch sử, ngoại giao …) tại Trung tâm Hoa kỳ.

Người trình bày: Bà Wendy Simmons phụ trách Bộ phận Nguồn lực thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan. Đồng thời phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ các Trung tâm Thông tin Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Burma, Campuchia, Lào, Singapore, Việt Nam.

Trung tâm Thông tin Tư liệu trân trọng kính mời./.


Tin tức khác