Thông báo tuyển dụng
Tin tức

Thông báo tuyển dụng

26/05/2011 - 1747 lượt xem

Trách nhiệm chính:

 

Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai nghiên cứu về Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sự tham gia của nông dân – Đề xuất kiến nghị chính sách.

 

Thời gian làm việc khoảng 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

 

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo bằng tiếng Việt về “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sự tham gia của nông dân – Đề xuất kiến nghị chính sách”.

 

Mục đích của báo cáo tư vấn nhằm vào:

- Làm rõ vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một số nước và bài học kinh nghiệm choViệt Nam

- Thực trạng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam thời gian qua.

- Thực trạng tham gia của nông dân vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao và những vướng mắc cần tháo gỡ.

- Kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tăng cường sự tham gia của nông dân vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao những năm tới ở Việt Nam.

 

Yêu cầu nhiệm vụ đối với tư vấn:

- Tư vấn cần xác định rõ cách tiếp cận và phương pháp khoa học để đáp ứngyêu cầu nghiên cứu vấn đề trên đây;

- Tư vấn tự tổ chức quá trình nghiên cứu bàn giấy và khảo cứu thực tế (nếu cần);

- Tư vấn phải xây dựng được 01 báo cáo kết quả nghiên cứu đáp ứng các mục tiêu đã nêu trên;

- Làm việc thống nhất nội dung và cách tiếp cận với Ban CSPTNT trước khi triển khai;

- Hoàn thành hợp đồng nghiên cứu sau khi báo cáo kết quả nghiên cứu được Ban CSPTNT thông qua.

 

Tiêu chuẩn:

  • Có bằng trên đại học về kinh tế nông nghiệp; kinh tế phát triển hoặc tương đương
  • Có kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế hộ. Ưu tiên người có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực chuyển giao khoa học công nghệ.
  • Có kiến thức về thể chế, chính sách đổi mới phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.
  • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

 

Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của chuyên gia bằng tiếng Anh/tiếng Việt qua địa chỉ email: khai@mpi.gov.vn hoặc khai@ciem.org.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2011

Văn phòng Dự án sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trong ngày 26 tháng 5 năm 2011.

 

Tệp đính kèm:

thong_tin_tuyen_dung.doc

 


Tin tức khác