Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh"
Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh"

04/07/2011 - 1374 lượt xem

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08h30 – 09h00

Đăng ký đại biểu

 

09h00 - 09h05

Chào mừng và giới thiệu đại biểu

 

Bà Nguyễn Thị Hiên

Phó Trưởng ban

Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, CIEM

09h05 – 09h30

Khai mạc

Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Phó Viện trưởng, CIEM

 

Ngài John Nielsen

Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

 

Ông Dương Ngọc Thí

Phó Viện trưởng, IPSARD

 

Ông Lưu Quang Tuấn

Phó Viện trưởng, ILSSA

09h30 - 10h25

Một số phát hiện chính từ kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010

 

 

Ông Lưu Đức Khải

Trưởng ban

Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, CIEM

 

10h25 - 10h45

Giải lao

 

10h45 - 11h20

 

Những nhận định, kiến nghị chính sách và gợi ý hướng nghiên cứu

GS. Finn Tarp

Đại học Tổng hợp Copenhagen

11h20 - 11h50

Thảo luận

Các đại biểu

11h50 - 12h00

Bế mạc Hội thảo

 

Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Phó Viện trưởng, CIEM

 

12h00

Ăn trưa

Các đại biểu

 

ĐỒNG CHỦ TỌA HỘI THẢO:

Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng

 

Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

(CIEM)

 

Ông Dương Ngọc Thí

 

Phó Viện trưởng

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

 

 

Ông Luu Quang Tuấn

 

Phó Viện trưởng

Viện Khoa học Lao động

và Xã hội

(ILSSA)

 
Tệp đính kèm:
 

Tin tức khác