Thông báo buổi Hội thảo "Phát triển Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị”
Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo "Phát triển Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị”

18/11/2011 - 1406 lượt xem

Thực hiện Đề án “Phát triển Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị” theo Quyết định số 1914/QĐ – TTg ngày 19/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Dự án UNIDO tổ chức Hội thảo Quốc tế tại Hà Nội để trình bày dự thảo báo cáo và xin ý kiến đóng góp của các quý vị tham dự nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2011.

Trân trọng kính mời./.

Tệp đính kèm:

Chuong_trinh_hoi_thao.doc
 


Tin tức khác