Giới thiệu Chương trình Cải thiện Chất lượng Chính sách (PERQ)
Tin tức

Giới thiệu Chương trình Cải thiện Chất lượng Chính sách (PERQ)

01/01/2012 - 1369 lượt xem

PERQ là sáng kiến ​​hợp tác giữa Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Dự án Sáng kiến ​​Cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI). PERQ cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực cho các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, Quốc hội trong việc thực hiện phân tích chính sách và đánh giá tác động pháp luật nhằm nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật. Đồng thời, PERQ tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, từ đó đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Lý do thực hiện chương trình PERQ

Quy định, chính sách của Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh cho người dân, bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu quy định, chính sách được xây dựng không phù hợp, có chất lượng không tốt hoặc quá mức cần thiết thì có thể tác động tiêu cực đến các đối tượng có liên quan.

Để xây dựng được quy định, chính sách có chất lượng cao hơn, cần thiết lập một hệ thống bao gồm các công cụ và thiết chế lập pháp tốt, có khả năng giúp Nhà nước đảm bảo chất lượng của chính sách, pháp luật. Điều cốt lõi là phải nâng cao năng lực phân tích chính sách và xây dựng quy định pháp luật. Đó chính là lý do PERQ được thành lập. Mục đích cuối cùng của PERQ là góp phần nâng cao chất lượng môi trường thể chế, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam.


Để biết thêm chi tiết, xin mời đến trang chủ của PERQ tại đây


Tin tức khác