Khảo sát tại Cộng hòa Liên bang Nga về Thị trường lao động (từ 27/8 đến 3/9/2004)
Hoạt động

Khảo sát tại Cộng hòa Liên bang Nga về Thị trường lao động (từ 27/8 đến 3/9/2004)

19/03/2004 - 2829 lượt xem

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG NGA VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Giới thiệu

2. Vài nét về tình hình phát triển kinh tế -xã hội ở CHLB Nga

3. Thực trạng lao động và thị trường lao động ở Nga

4. Hệ thống thể chế thị trường lao động ở CHLB Nga

4.1. Hệ thống luật pháp về TTLĐ ở Nga

4.2. Hệ thống cơ quan quản lý thị trường lao động

4.3.Mô hình tổ chức hoạt động nhằm giải quyết mối quan hệ 3 bên (giới chủ – người lao động – chính quyền ở mọi cấp)

4.4. Hệ thống các quan hệ (nội bộ) của thị trường lao động

5. Kết luận

(Bản Báo cáo được lưu tại Thư viện Viện NCQLKTTƯ)


Tin tức khác