Tin tức
Tin tức

Giới thiệu Chương trình Cải thiện Chất lượng Chính sách (PERQ)

Chương trình Cải thiện Chất lượng Chính sách (PERQ)

01/01/2012

Công bố luận án tiến sĩ: "Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình huống của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"

Đề tài: "Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình huống của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"

01/12/2011

Thông báo buổi Hội thảo "Phát triển Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị”

Thời gian: ngày 22 tháng 11 năm 2011 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

18/11/2011

Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2011 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2011 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

10/11/2011

Tọa đàm: “Hợp tác trao đổi thông tin trong Tổ hợp Thư viện và khả năng tiếp cận, đàm phán với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”

Ngày 18 tháng 10 năm 2011, trong khuôn khổ Dự án CIEM – PRG3, Trung tâm Thông tin – Tư liệu thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã tổ chứcToạ đàm “Hợp tác trao đổi thông tin trong Tổ hợp Thư viện và khả năng tiếp cận, đàm phán với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”.

19/10/2011

Thông báo buổi Tọa đàm khoa học: "Hệ thống các chỉ tiêu tài chính"

Thời gian: ngày 21 tháng 9 năm 2011 Địa điểm: Hà Nội

19/09/2011

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh"

Thời gian: 9:00, ngày 6 tháng 7 năm 2011 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/07/2011

Thông báo tuyển dụng

Văn phòng dự án BSPS-CIEM, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn

26/05/2011

Thông báo buổi Giới thiệu về các nguồn lực thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu

Thời gian: 9:00, thứ sáu, Ngày 27 tháng 5 năm 2011. Địa điểm: Thư viện, tầng 4 nhà D - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

20/05/2011