Tin tức
Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo “Các nước đang phát triển trong nền kinh tế thế giới: Sự tụt hậu và tiến theo sự phát triển”

Thời gian: 14:15, thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

26/02/2013

Thông báo buổi Hội thảo “Tác động của việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu đối với hệ thống tài chính Việt Nam”

Thời gian: 8:30 – 12:00, thứ năm, ngày 28 tháng 02 năm 2013 Địa điểm: Phòng hội thảo 103, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM                 Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

25/02/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô”

Thời gian: 8:15, thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 8:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

15/01/2013

Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ hoạt động Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01.03/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

29/10/2012

Thông báo buổi Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam” (ngày 26/10/2012, tại Hà Hội)

Thời gian: ngày 26 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Hội

22/10/2012

Hội thảo: “Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính – tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu”

Trong Khuôn khổ hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu”, mã số KX.01.02/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Võ Trí Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

11/10/2012

Thông báo buổi Hội thảo "Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới"

Thời gian: 8:30, ngày 5 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/10/2012

Công bố luận án Tiến sĩ: "Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam"

Đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam"

31/08/2012

Báo cáo: "Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam"

Báo cáo "Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam"  được xuất bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

28/08/2012