Tin tức
Tin tức

Thông báo tuyển sinh đợt 2 đào tạo tiến sĩ năm 2013

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 9, đợt 2 năm 2013

05/06/2013

Công bố luận án Tiến sĩ "Tài chính vi mô hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020"

Đề tài: Tài chính vi mô hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

30/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn “Đổi mới quản lý nhà nước và tài trợ đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30, ngày 10 tháng 05 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

08/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến cho "Dự thảo Tầm Nhìn Chính Phủ và Lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính Phủ Việt Nam đến 2020"

Thời gian: 8.30, thứ năm, ngày 09 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

08/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn “Đổi mới quản lý nhà nước và tài trợ đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30, ngày 10 tháng 05 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

06/05/2013

Thông báo buổi Hội nghị học tập chuyên đề năm 2013 cho Đảng viên trong Đảng bộ Viện

Thời gian: 14:00, thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

03/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho một số nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kết quả điều tra Hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2012

Thời gian: 13:30, ngày 7 tháng 5 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 13:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/05/2013

Thông báo buổi trình bày Nghiên cứu sâu dựa trên báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2011”

Thời gian: 9:15, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/05/2013

Thông báo tuyển tư vấn

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” (do SIDA (Thuỵ Điển) tài trợ) do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo “Kinh nghiệm mô hình Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của Trung Quốc và Bộ Doanh nghiệp nhà nước Indonesia và bài học cho Việt Nam”

18/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Góp ý sửa đổi các quy định kinh tế trong Hiến pháp 1992"

Thời gian: 8:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/04/2013