Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo "Hậu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại địa bàn các tỉnh miền Trung"

Ngày 5 tháng 8 vừa qua tại Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo "Hậu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại địa bàn các tỉnh miền Trung". Hội thảo trình bày một phần kết quả và phát hiện bước đầu của cuộc điều tra hậu cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước năm 2005 để trao đổi lấy ý kiến của các đại biểu các tỉnh miền Trung.

08/08/2005

Hội thảo: "Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp nhà nước: Bài học từ Trung Quốc và các nước OECD"

Trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Phát triển Kinh tế tư nhân (MPDF) thuộc Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW tổ chức hội thảo với chủ đề "Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp nhà nước: bài học từ Trung Quốc và các nước OECD" vào ngày 28 tháng 6 năm 2005. Diễn giả tại hội thảo là ông William P.Mako, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng thế giới tại Trung Quốc

29/06/2005

Hội thảo: "Đánh giá tác động của hội nhập kinh tế đối với nghèo đói trong tiểu vùng Sông Mê kông mở rộng: Trường hợp Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án “Đánh giá tác động của Hội nhập kinh tế vùng đối với nghèo đói trong Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mêkông mở rộng (GMS)” do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) phối hợp nghiên cứu và tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức buổi hội thảo lần thứ nhất về dự án vào ngày 14 tháng 6 năm 2005

15/06/2005

Hội thảo "Tập đoàn kinh tế - Các vấn đề thực tiễn và đề xuất chính sách"

Trong 2 ngày, (ngày 31/5 và 1/6/2005), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo "Tập đoàn kinh tế - Các vấn đề thực tiễn và đề xuất chính sách"

02/06/2005

Hội thảo “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do tổ chức Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 29/4/2005, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”.

29/04/2005

Hội thảo "Đánh giá tác dụng của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và việc thực thi Luật Khuyến khích đầu tư trong nước"

Ngày 26/4/2005, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với UBND Tp Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Đánh giá tác dụng của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (CNƯĐĐT) và việc thựcthi Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (KKĐTTN) ” tại Đà Nẵng, với mục đích thu thập ý kiến của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về tác dụng của Giấy CNƯĐĐT để thiết lập một khung khổ pháp lý mới về đầu tư ở Việt Nam, là Luật Đầu tư chung sẽ trình Quốc hội vào cuối năm 2005.

27/04/2005

Hội thảo "Thực hiện Luật doanh nghiệp ở nông thôn"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025 do UNDP tài trợ, ngày 1/4/2005, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Tình hình triển khai Luật Doanh nghiệp ở nông thôn: Thực trạng và giải pháp" để công bố kết quả cuộc điều tra về thực hiện Luật doanh nghiệp ở nông thôn do Công ty tư vấn Vison & Asociates thực hiện dưới sự giám sát chuyên môn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

04/04/2005

Hội thảo "Đánh giá tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế đến Việt Nam, sử dụng mô hình cân bằng tổng thể"

Thời gian: ngày 31 tháng 3 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/03/2005

Hội thảo "Một số cơ chế bảo vệ xã hội ở Việt Nam, Lào và Thái Lan"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI), ngày 25/3/2005, CIEM đã tổ chức hội thảo "Một số cơ chế bảo vệ xã hội ở Việt Nam, Lào, Thái Lan" với mục tiêu:

25/03/2005

Khảo sát về Luật doanh nghiệp tại Hoa Kỳ (từ 1/8 đến 6/8/2005)

Từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2005, được sự hỗ trợ của Dự án Star-Vietnam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã tổ chức chuyến khảo sát về Luật Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến khảo sát là tìm hiểu pháp luật về đầu tư, chế độ đăng ký kinh doanh và giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

19/03/2005