Hoạt động
Hoạt động

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung và Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 19/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức  ngành kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. 

05/09/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ HỒNG GIANG

Đề tài luận án:“ Đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế”

 

03/09/2019

Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án CIEM-GIZ năm 2019, nhằm thực hiện nhiệm vụ số 185, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về “Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Báo cáo “Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế chủ trì.

30/08/2019

Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

29/08/2019

Mời tham dự Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Mời tham dự Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

28/08/2019

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Bộ kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các Bộ ngành Trung ương và các địa phương xây dựng đề án mô hình kinh tế chia sẻ

20/08/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

 

19/08/2019

Hội thảo: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG CỤ KINH TẾ THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Thực hiện triển khai các hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu Hoàn thiện công cụ quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam” Mã số KX.01.05/16-20, thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20, ngày 8/8/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tiến hành tổ chức Hội thảo “Quan điểm định hướng, các giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam.

 

12/08/2019

Hội thảo: Nghiên cứu và phát triển, đổi mới và tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp thường kỳ tháng 3/2018) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển, Đổi mới và Tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam”.

 

05/08/2019

Mời Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển, Đổi mới và Tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam”

Nhằm khai thác sức mạnh của công nghệ 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2019.

 

29/07/2019