Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo công bố và phát hành cuốn sách "Ma trận hạch toán xã hội mới của Việt Nam năm 2000"

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” ( dự án CIEM/NIAS) do cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 28/10/2004 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã phối hợp với các chuyên gia Đan Mạch tổ chức hội thảo công bố cuốn sách “Ma trận hạch toán xã hội mới của Việt Nam năm 2000” (VN SAM 2000). Đây là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa CIEM và Viện Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen trong khuôn khổ dự án CIEM/NIAS.

29/10/2004

Hội nghị giữa kỳ Họp mặt doanh nhân trong nước: "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp"

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt doanh nhân trong nước, Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo thuộcViện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã phối hợp cùng với UBND Tỉnh Phú Thọchủ trì tổ chức Hội nghị giữa kỳ “Họp mặt doanh nhân trong nước” vào ngày 5 tháng 10 năm 2004 tại TP. Việt Trì tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp”.

06/10/2004

Hội thảo: "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam"

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản l‎ý‎ kinh tế Trung ương (CIEM) và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) về việc hỗ trợ soạn thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất vào ngày 9 tháng 9 năm 2004.

10/09/2004

Hội thảo: "Vai trò của báo chí trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển lành mạnh Khu vực kinh tế tư nhân - Kinh nghiệm Trung Quốc"

Hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức trong khuôn khổ Dự án VIE 01/012 “Trao đổi bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế Việt Nam – Trung Quốc” trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2004.

06/08/2004

Họp mặt doanh nhân trong nước lần thứ tư "Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nhân trong nước trong thời gian qua"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quản lý‎ Kinh tế Trung ương và Quỹ Hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Hà Nội, Viện NCQLKTTW đã tổ chức cuộc họp mặt doanh nhân trong nước với chủ đề “Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nhân trong nước thời gian qua” tại Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định vào ngày 3 tháng 8 năm 2004.

04/08/2004

Thông báo buổi Hội thảo "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam"

Hội thảo "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam". 1. Ngày 11 tháng 8 năm 2004 tại Tp. Hồ Chí Minh 2. Ngày 20 tháng 8 năm 2004 tại Tp. Đà Nẵng

02/08/2004

Tọa đàm "Phát triển thị trường khoa học công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án "Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung quốc" (VIE 01/012), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Toạ đàm về "Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ: Kinh nghiệm của Trung quốc và Việt Nam" tại Hà nội. Toạ đàm đã diễn ra trong hai ngày, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2004, với sự tham dự của chuyên gia Trung quốc, giáo sư Jinglun Han, giảng viên trường Kinh doanh quốc tế, Đại học Tổng hợp Nam Kinh cùng với các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các đại biểu thuộc các doanh nghiệp, các hiệp hội và các trường đại học của Việt Nam.

30/07/2004

Hội thảo "Đánh giá kết quả 9 năm thi hành Luật Khuyến khich đầu tư trong nước và đề xuất một số nội dung của Luật Đầu tư chung tại Việt Nam"

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa CIEM và UNDP, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo “Đánh giá 9 năm thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước” vào ngày 23 tháng 7 năm 2004.

23/07/2004

Toạ đàm Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách các quy định kinh doanh

Ngày 15 tháng 7 năm 2004, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Toạ đàm Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách các quy định kinh doanh. Diễn giả của buổi tọa đàm là ông Raymond Mallon - chuyên gia tư vấn của dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt nam (VNCI), với sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên gia của Viện NCQLKTTW.

16/07/2004

Tọa đàm: " Cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu biến động"

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Tọa đàm: " Cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu biến động" vào ngày 24 tháng 5 năm 2004. Diễn giả của buổi tọa đàm là ông Michael Fairbanks. Ông đã tư vấn cho chính phủ nhiều nước ở châu Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á và Trung Đông lựa chọn những quyết định chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi.

25/05/2004