Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo "Giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt nam"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025 do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (NCQLKT TW) đã chủ trì tổ chức khảo sát về giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Cuộc khảo sát do công ty VACO trực tiếp thực hiện nhằm tìm hiểu, đánh giá và rút ra bài học để từng bước giảm thiểu chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả của cuộc khảo sát được công bố tại Hội thảo "Giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam" do Viện NCQLKT TW tổ chức vào ngày 11/3/2005.

14/03/2005

Hội thảo "Chính Sách Thúc Đẩy Đầu Tư Vào Thị Trường Bất Động Sản- Kinh Nghiệm Quốc Tế và Thực Tiễn Việt Nam"

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP về “Một số giải pháp lành mạnh hoá thị trường bất động sản tại Việt Nam”, được sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khuôn khổ Dự án CEG-CIEM về “Chính sách Đầu tư Phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt nam” do Ausaid tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo về “Chính sách đầu tư phát triển thị trường bất động sản-kinh nghiệm quốc tế và Việt nam” vào ngày 10 tháng 3 năm 2005.

11/03/2005

Hội thảo: "Quản lý tài sản Nhà nước trong các doanh nghiệp - Kinh nghiệm của Trung Quốc"

Với mục tiêu hỗ trợ soạn thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất, ngày 9/3/2005, trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo "Quản lý tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp - kinh nghiệm của Trung Quốc". Tại Hội thảo, Ông Vu Cát, phó trưởng Ban Luật, Uỷ ban quản lý tài sản Trung Quốc, chuyên gia tư vấn của Dự án đã trình bày về hiện trạng quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý tài sản Nhà nước hiện nay tại Trung Quốc.

10/03/2005

Hội thảo "Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: Kết quả khảo sát tại hai ngành Dệt may và Hóa chất"

Trong khuôn khổ Dự án VIE/01/025 do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (Viện NCQLKTTW) đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: Kết quả khảo sát hai ngành Dệt May và Hoá chất" tại Hà Nội vào ngày 03/03/2005.

04/03/2005

Thông báo buổi Hội thảo dự thảo báo cáo về "Khuổn khổ chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh của Việt Nam"

Thời gian: ngày 4 tháng 3 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/03/2005

Thông báo buổi Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về Tập đoàn kinh tế"

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

21/02/2005

Hội thảo giới thiêu báo cáo "Kinh nghiệm quốc tế trong khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

Ngày 25/1/2005, Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW. Diễn giả của Hội thảo là Giáo sư William E.Kosar, thuộc R.F.N. MANAGEMENT INC - Canada, chuyên gia tư vấn của UNDP.

26/01/2005

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí phân loại và đánh giá hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2003

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Care, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư “Hướng dẫn tiêu chí phân loại và đánh giá hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã” vào ngày 11/1/2005 tại Hà Nội.

12/01/2005

Hội thảo: "Phân cấp công tác kế hoạch hóa trong quá trình đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội"

Ngày 30/12/2004, được sự hỗ trợ của dự án UNDP, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp công tác kế hoạch hoá trong quá trình đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách và các Viện nghiên cứu, các trường Đại học ở Hà Nội, đặc biệt có sự tham gia của các cơ quan quản lý ở cấp địa phương.

31/12/2004

Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam”

Ngày 29/12/2004, trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu và các nhà nghiên cứu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

30/12/2004