Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo "Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: Kết quả khảo sát tại hai ngành Dệt may và Hóa chất"

Trong khuôn khổ Dự án VIE/01/025 do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (Viện NCQLKTTW) đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: Kết quả khảo sát hai ngành Dệt May và Hoá chất" tại Hà Nội vào ngày 03/03/2005.

04/03/2005

Thông báo buổi Hội thảo dự thảo báo cáo về "Khuổn khổ chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh của Việt Nam"

Thời gian: ngày 4 tháng 3 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/03/2005

Thông báo buổi Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về Tập đoàn kinh tế"

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

21/02/2005

Hội thảo giới thiêu báo cáo "Kinh nghiệm quốc tế trong khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

Ngày 25/1/2005, Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW. Diễn giả của Hội thảo là Giáo sư William E.Kosar, thuộc R.F.N. MANAGEMENT INC - Canada, chuyên gia tư vấn của UNDP.

26/01/2005

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí phân loại và đánh giá hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2003

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Care, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư “Hướng dẫn tiêu chí phân loại và đánh giá hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã” vào ngày 11/1/2005 tại Hà Nội.

12/01/2005

Hội thảo: "Phân cấp công tác kế hoạch hóa trong quá trình đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội"

Ngày 30/12/2004, được sự hỗ trợ của dự án UNDP, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp công tác kế hoạch hoá trong quá trình đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách và các Viện nghiên cứu, các trường Đại học ở Hà Nội, đặc biệt có sự tham gia của các cơ quan quản lý ở cấp địa phương.

31/12/2004

Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam”

Ngày 29/12/2004, trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu và các nhà nghiên cứu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

30/12/2004

Hội thảo "Phân cấp nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Ngày 24/12/2004, được sự hỗ trợ của dự án UNDP, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư” tại Lạng Sơn. Đây là Hội thảo tiếp nối được tổ chức vào ngày 3/12/2004 với mục đích là phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp trong kế hoạch và đầu tư hiện nay ở Việt Nam, từ đó là cơ sở góp phần vào việc xây dựng đề án phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tinh thần Nghị Quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

27/12/2004

Hội thảo "Phát triển cụm công nghiệp làng nghề"

Hội thảo "Phát triển cụm công nghiệp làng nghề" diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2004 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Trong quá trình đổi mới, các chính sách và định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn đã tạo điều kiện huy động những nguồn vốn to lớn trong toàn xã hội.Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp tương đối cao và ổn định trong suốt mười năm qua (mức trung bình hàng năm là 4,3%). Sản lượng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng đều đặn, có nhiều sản phẩm đạt giá trị cao và kim ngạch xuất khẩu lớn như: gạo, cà phê, cao su, tôm, các hàng thủ công mỹ nghệ, v.v...

23/12/2004

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo "Đánh giá chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và cải cách kinh tế"

Thời gian: ngày 23 tháng 12 năm 2004 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

20/12/2004