Hoạt động
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Thương

 

Đề tài luận án: Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thương          Mã NCS: 62219

Người hướng dẫn: : PGS.TS. Nguyễn Đình Tài

 

26/09/2023

Viện trưởng CIEM tham dự Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững"

Sáng ngày 19/9/2023, tại Hà Nội, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề ''Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững''. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và kết nối trực tuyến tới 6 điểm cầu ở 3 khu vực Bắc - Trung - Nam...

20/09/2023

Mời tham dự Hội thảo “Thực trạng chính sách PPP trong các dự án thu gom và xử lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay"

Thực hiện nhiệm vụ được giao về nghiên cứu các giải pháp triển khai dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô nhỏ theo hình thức PPP (theo Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 23/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo “Thực trạng chính sách PPP trong các dự án thu gom và xử lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay”...

19/09/2023

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

07/09/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy với đề tài luận án “Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc”...

05/09/2023

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia đối với Dự thảo “Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng “Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025” báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. Để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, ngày 24/8/2023, CIEM đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia đối với dự thảo Báo cáo. TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM chủ trì Tọa đàm...

 

25/08/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại việt nam: nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Thuỷ          Mã NCS: 62.236

 
 

08/08/2023

Hội thảo tham vấn chuyên gia “Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn (KTTH) nhằm bảo vệ khí hậu và môi trường biển, do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) ủy nhiệm cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), sáng ngày ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia “Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn”. Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng CIEM chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các bộ, ngành, các chuyên gia về KTTH và đông đảo cơ quan truyền thông đến đưa tin. Hội thảo tập trung vào những nội dung đề xuất về lĩnh vực và chính sách trong cơ chế thử nghiệm phát triển KTTH...

04/08/2023

Đoàn Thanh niên tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học chia sẻ về Luật Giao dịch điện tử

Trong khuôn khổ hoạt động sinh hoạt khoa học của Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, dưới sự hỗ trợ của Hội đồng khoa học, sáng ngày 13 tháng 7 năm 2023, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên đã tổ chức một buổi Sinh hoạt khoa học chia sẻ về Luật Giao dịch điện tử. buổi Sinh hoạt khoa học do ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì. Người trình bày tại buổi Sinh hoạt là TS. Lê Quang Tú, thành viên chuyên trách tổ thường trực xây dựng Luật giao dịch điện tử (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự buổi Sinh hoạt bao gồm Đoàn viên thanh niên, và các cán bộ nghiên cứu trẻ tại Viện...

14/07/2023

Mời tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng với đề tài luận án “Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam”...

13/07/2023