Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Việt Hưng

Đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam

19/10/2020

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thái Quang

Đề tài luận án: Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

19/10/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2020 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  Sáng ngày 15/10/2020, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức buổi Lễ trao bằng Tiến sĩ cho 8 nghiên cứu sinh của Viện.

15/10/2020

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Xuân Hoài

Đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

08/10/2020

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thảo

Đề tài: “Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam”

06/10/2020

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thị Quyên

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

 

14/09/2020

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Thực hiện Quyết định số 674 ngày 5/8/2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, ngày 10/9/2020 Hội đồng đã tiến hành đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Chu Tuấn Anh về đề tài “Tạo động lực cho người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9.31.01.10.

14/09/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số  271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 08/QĐ-QLKTTW ngày 08/01/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020